Kulttuuriperintö

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sr perustettiin vuonna 2006. Säätiö edistää kulttuuri- ja taidehistoriallisesti arvokkaan taidekokoelmansa tuntemusta järjestämällä näyttelyitä ja luentoja, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä lainaamalla taideteoksia muihin näyttelyihin.