Kulttuuriperintö

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sr perustettiin vuonna 2006. Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidehistoriallisesti arvokkaan taidekokoelmansa tuntemusta mm. järjestämällä näyttelyitä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja lainaamalla taideteoksia muihin näyttelyihin. Säätiö pyrkii myös edistämään suomalaisen metsäteollisuuden toimintaan liittyneen kulttuuriperinnön säilyttämistä, ja tästä syystä sen taidekokoelmaan kuuluu suuri joukko tehdasaiheisia maalauksia.