Teoslainat

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö lainaa taideteoksia näyttelyitä varten, sekä vuokraa teoksiaan pitkäaikaisdeponointeihin Suomessa (yritykset ja yhteisöt). Taideteoslainapyynnöt, deponointitiedustelut sekä kokoelman teoksia koskevat kuvapyynnöt julkaisuja varten pyydämme osoittamaan toiminnanjohtaja Tanja Saarrolle

(tanja.saarto()upmks.fi), p. +358 456363764.