Teoslainat

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö lainaa taideteoksia näyttelyitä varten, sekä vuokraa teoksiaan pitkäaikaisdeponointeihin Suomessa (yritykset ja yhteisöt). Taideteoslainapyynnöt, deponointitiedustelut sekä kokoelman teoksia koskevat kuvapyynnöt julkaisuja varten pyydämme ystävällisesti osoittamaan toiminnanjohtaja Tanja Saarrolle

(tanja.saarto()upmks.fi), p. +358 456363764.