Kontakt

Postadress:

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse,

Mariegatan 7 C, 00170 Helsingfors

Besöksadress:

Mariegatan 7 A 3.vån, 00170 Helsingfors

Verksamhetsledare:

Tanja Saarto

t.+ 358 456363764

tanja.saarto@upmks.fi (utlåning av konstverk och foton)