Kontakt

Postadress:

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse,

Mariegatan 7 C, 00170 Helsingfors

Besöksadress:

Mariegatan 7 A 3.vån, 00170 Helsingfors

 

Verksamhetsledare:

FD Anna-Maria Wiljanen,

t.+ 358 40 531 14 53

anna-maria.wiljanen@upmks.fi (utlåning av konstverk och foton)