Samlingar

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse inledde sin verksamhet våren 2006.  Kulturstiftelsens samling omfattar närmare 700 konstverk. Stiftelsens uppgift är att främja kunskapen om den kulturellt och konsthistoriskt värdefulla konstskatten och att bevara det kulturarv som sammanhänger med den finländska skogsindustrins verksamhet.

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses konstsamling omfattar både konstnärligt och nationellt betydelsefulla målningar och skulpturer, bland dem konstverk av bland annat  Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Berndt Lindholm Eero Järnefelt, Elin Danielson, Emil Wikström, Pekka Halonen, Santeri Salokivi, Verner Thomé och Victor Westerholm.

I samlingen ingår verk av bland annat Hugo Backmansson och Hugo Simberg som är särskilt viktiga för UPM-koncernens industriella arv.

I UPM-koncernens ägo finns också två separata, mindre samlingar av finländsk metallgrafik från 1980-talet och en samling av internationell samtidskonst från slutet av 1900-talet.