Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Eero Niinikoski, styrelseordförande

Jouko Taipale, styrelsens viceordförande

Pirkko Harrela, styrelsemedlem

Riitta Ojanperä, styrelsemedlem

Jussi Toikka, styrelsemedlem

Tanja Saarto, verksamhetsledare, styrelsens sekreterare.