Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Pirkko Harrela, styrelseordförande

Riitta Ojanperä, styrelsemedlem

Jussi Toikka, styrelsemedlem

Laura Aalto, styrelsemedlem

Maria Kortene, styrelsemedlem

Tanja Saarto, verksamhetsledare, styrelsens sekreterare.