Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Eero Niinikoski, styrelseordförande

Markku Valkonen, styrelsens viceordförande

Jouko Taipale, styrelsemedlem

Pirkko Harrela, styrelsemedlem

Riitta Ojanperä, styrelsemedlem

 

Tanja Saarto, verksamhetsledare, styrelsens sekreterare.