Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Eero Niinikoski, styrelseordförande

Markku Valkonen, styrelsens viceordförande

Jouko Taipale, styrelsemedlem

Pirkko Harrela, styrelsemedlem

 

Anna-Maria Wiljanen, verksamhetsledare, styrelsens sekreterare.