Utlåning av konstverk

Konstverk från UPM-Kymmenes Kulturstiftelsens samlingar lånas ut till andra utställningsarrangörer vars utställningslokaler uppfyller kriterierna för ett professionellt skött museum. Vänligen kontakta verksamhetsledaren tanja.saarto()upmks.fi