Övriga utställningar

ONE HUNDRED YEARS, A THOUSAND MEANINGS  at the Jyväskylä Art Museum

June 9th – October 10th, 2017

This exhibition shows a selection of significant Finnish artwork from between the 1800’s to the 2010’s. These pieces are presented from a new perspective which is made through a variety of different interpretations. Fine art helped build Finnish identity but do we interpret those images differently today.

The exhibition content is approached from four different themes: Finns in ImagesThe War Within UsCitizen Imagery, and Emotional Landscapes and Feelings. What do portraits reveal about people? How is the national imagery of bubbling rapids, dead trees, threatening clouds and national landscape interpreted today? What kinds of feelings does the artwork communicate? And do Finnish people compare their own war memories with contemporary situations of refugees and fear? The exhibition visitors are encouraged to consider these questions as they observe the artwork.

FAMILIAR AND NOT SO FAMILIAR

This exhibition primarily features paintings but there are also sculptures and industrial art. The exhibition includes Eero Järnefelt’s From Koli Fell (1927) and Finnish Landscape (1903), Akseli Gallen-Kallela’s Wilderness Lake (1892) and The Forging of the Sampo, sketch (1893), Helene Schjerfbeck’s Silence (1907) and Rose-Cheeked Girl (1927), Aukusti Tuhka’s Kollaanjoki River (1964), Alvar Cawén’s Pietá (1927), Fanny Churberg’s Burn-Beaten Landscape in Uusimaa (1872), Pekka Halonen’s Winter Landscape (1923), Unto Pusa’s Joie-de-vivre (1955), Rafael Wardi’s Still-Life (1984) and Rut Bryk’s Stream (1987) as well as Ville Lenkker’s A Stray Man (2010–2014) and Reima Nevalainen’s Cuirass (2014).

This collection of art work, from the collections of the members of the Association of Finnish Fine Arts Foundations (STSY) is here, shown together for the first time outside of Helsinki. The exhibition was produced by the Jyväskylä Art Museum in collaboration with the Association of Finnish Fine Arts Foundations .

The exhibition includes work from Alfred Kordelin FoundationThe Fortum Art FoundationThe Gösta Serlachius Fine Art FoundationSigne and Ane Gyllenberg FoundationArt Foundation Merita and UPM-Kymmene Cultural Foundation.

One Hundred Years, A Thousand Meanings is produced by the Jyväskylä Art Museum in collaboration with the Finnish Art Foundation Association (STSY). The exhibition is curated by Seija Heinänen, FT, from the Jyväskylä Art Museum. The STSY member representatives collaborating in this exhibition are Director Anna-Maria Wiljanen from the UPM-Kymmene Cultural Foundation, Head Curator Nina Zilliacusfrom the Villa Gyllenberg Art Museum and Head Curator Laura Kuurne from the Serlachius museums.

***

HELSINKI NOIR – Ett kriminalfall att lösa

17.9.2015– 9.1.2017 Amos Andersons konstmuseum

En dimmig och fuktig morgon i slutet av november hittas en ung kvinnas kropp omfamnad av det iskalla vattnet vid Brunnsparkens strand. Flickan är klädd i en tunn klänning och silkesstrumpor och går i pressen under namnet Brunnsparkens skönhet. Vem är denna långbenta fröken och vad har hänt i skydd av de skumma betongkvarteren? Stadens jäktade poliskår får utredningen av ett nytt tragiskt brott på sin agenda.

Den 17 september öppnas i Amos Andersons konstmuseum utställningen Helsinki Noir med ett koncept där betraktaren får ta del av ett brottsdrama. Dådet är fiktivt men dramaturgin har delvis brottshistorisk bakgrund. Händelsen äger rum i slutet av 1930-talet i Helsingfors, den livliga och kraftigt expanderande huvudstaden. Besökarna kan också hjälpa till med att hitta brottets lösning. I samband med utställningen öppnas senare på hösten en skrivartävling där vi söker alternativa slut på berättelsen.

I själva utställningen Helsinki Noir kombineras modernism från 1900-talets början och samtidskonst. Stommen bygger på inhemska modernistiska verk från Föreningen Finländska konststiftelsers medlemmars samlingar. Konstnärerna är bl.a. Birger Carlstedt, Ragni Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Väinö Kamppuri, Ali Munsterhjelm, Yrjö Ollila, Juho Salminen, Santeri Salokivi och Sam Vanni. Årets unga konstnär 2013, Jarno Vesala (f. 1977), har bjudits in som representant för samtidskonsten. Vesala, som vann Åbo Biennalen 2015 tillsammans med Krister Gråhn, har blivit känd för sina gåtfulla och spännande installationer. En sådan är också installationen Bakom gardinen som tillverkats enkom för Helsinki Noir. Verkets förtätade stämning utgör startskottet för berättelsen som löper längs stadens stränder och ekande, skumma gator.  Utställningens manus har skrivits i form av en dokumentärdeckare och konstverken har grupperats till helheter som följer historiens olika skeenden.

Utställningen är producerad av Föreningen Finländska konststiftelser (STSY). Amos Andersons konstmuseums utställningschef Susanna Luojus har fungerat som utställningens kurator.

Amos Andersons konstmuseumGeorgsgatan 27, PB 14, 00101 Helsingfors, Tfn (09) 684 4460. museum@amosanderson.fi. www.amosanderson.fi
Öppet: må, to, fre 10-18; on 10-20; lö-sö 11-17. Tisdagar stängt.
Inträdesavgift 10 €, pensionärer 6 €, studerande 2 €. Under 18 år gratis.
Allmänna guidningar på svenska må kl. 16.30, på finska onsdagar kl. 17.30. Gruppbokningar tfn (09) 684 4460.